Beszélgetés Daytonnal a kozmikus tudattól – a tudatról az ébredésről és a most bennünk zajló folyamatokról..

– (Ajala) – Dayton van itt… 🙂
és azt mondja – kozmikus tudat.. 🙂

–  (Auoleon) – Mi, elvárás nélkül jöttünk ma ide..

–  (Auoleon) – Taníts minket..
Hálásan köszönöm a lehetőséget..

– (Ajala) – Azt mondja, az univerzum szinapszisai..

– (Auoleon) – Mit jelent, hogy az univerzum szinapszisai..?

– (Ajala) – Ez egy szinaptikus rendszer..
Szinapszisokban tárolt kódokban információ
és információ halmazok,
és ez sejtszinten bennetek rezeg…

– (Auoleon) – Ez a DNS – ben van.. ?

– (Ajala) – azt mondja ! 🙂 igen..
A DNS – ben íródik vagy íródott át..
A DNS újra strukturálásában
fontos a szerepe,
az újraírásban, az újraíródásban..
Ezek a szinapszisok
az idegpályákhoz kapcsolódnak
és az érzékelésben fontos a szerepük….
Ez az érzékelés,
különböző területekre van bontva..
Különböző szűrőkön megy át,
ez az érzékelés..
Van egy intelligens rendszer
ill. intelligens rendszerű érzékelés,
ami egy belső iránytű..

– (Auoleon) – Ez az intuíció ?..

– (Ajala) – Azt mondja, belső dimenzió kapu,
vagy belső dimenzió…
Az a fajta érzékelés,
ami a vetített dolgon túl van..
A vetítésen túl,
a vetítésen túli érzékelés..
Ez teljesen megkerüli az emberi gondolkodást,
az emberi következtetést..
Megkerüli, magát az emberi funkciót…
A tudat irányítja…
Az a fajta tudat, ami már nem szűrt…
Ami nem, az emberi tudat..
A sejten belül is..

– (Auoleon) – Lehetséges e,
mivel ugyanazok a szavaink rá,
hogy univerzális tudatnak hívjuk
a szűrés nélküli tudatot..?

– (Ajala) – Egységes tudat…
Ez egy információs mező,
amiben minden információ benne rezeg..
Minden, tisztán..
Olyan, mint egy számítógép..

– (Auoleon) – Ezen kívül,
vannak kisebb egységű tudatok,
mint például a sejt tudat..?!

– (Ajala) – Külön.. igen..
ezek mozaikszerűen bomlanak…

– (Auoleon) – és az emberi tudat,
amelyik már valamilyen szinten szennyezett?..
vagy a szűrt?..
vagy nem tudom, mi a jó szó rá ..?

– (Ajala) – Funkciójának megfelelő…
Az emberi tudat, az emberi tudat..
Mi az, hogy szennyezett ??..

– (Auoleon) – Mondjuk, hogy rosszul fut a program..
vagy a programozottság…

– (Ajala) – Annak nincs köze a személyiséghez..
Te, a személyiséget kevered ezzel a tudattal…
Van egy működése az embernek
és van egy programozottsága,
amit ugye az egyén futtat..

– (Auoleon) – Az a személyiség?..

– (Ajala) – A személyiség az, amit hozott..
Ezen felül az a tudat, ami a lehetséges,
a fejlődésének megfelelő tudat..
Amire képes, és kész van..
Amit képes fogni, képes megnyilvánítani..

– (Auoleon) – Pontosan annyi,
ami a funkciójához szükséges..
Értem..

– (Ajala) – Azt mondja –
a kozmikus tudat az a rendszer,
amiben minden univerzum valóság információja
elhatárolódás nélkül,
futtatja az összes információt..
de ez, mégsem az egységes tudat még..

– (Auoleon) – A kozmikus tudatot is magába foglalja.. ?

– (Ajala) – Ez egy szekció, egy külön szegmense..
Mindennek van feladatköre, funkciója..
így van felépítve..
Rendszerek vannak,
rend és rendezettség,
és a saját szerepe…
A kozmikus tudat
egy bizonyos információ halmazt tárol,
és ezt futtatja, ezzel segít..
ez az ő funkciója..
A valóságokhoz van köze..

– (Auoleon) – Az újra kódolás, vagy az új rendszer,
az egységes tudathoz kapcsolódik,
vagy a kozmikus tudathoz.. ?

– (Ajala) – Ezek szintek..
Kapcsolódik a kozmikus tudathoz is,
de végeredményben minden
az egységes tudatba fut..
Az egységes tudatnak egy része…

Részekből tevődik össze az egész,
ennek egy része – a kozmikus tudat..
Mint amikor a könyvtárakban
különböző típusú könyvek
egy helyen vannak,
vagy különböző információk…
Különböző,
tehát úgy tárolod, hogy hova fut,
mint ahogy a Földnek az információja
az Akashába..
Ez is már egy új struktúrával működik,
nem úgy mint régen..
itt mint lenyomat..
Azt mondj a lenyomat
különböző hullámokból jön létre,
színkép – vagy hullámok színképe…
Hullámok színképében áramló lenyomat..
Azt mondja hogy a jövő lenyomata,
ami most a Földön majd megjelenik..
Azt mondja olyan
mintha ezt feltöltenék
információval betöltenék vagy bekódolnák…
A kozmikus tudat,
ezeket a lenyomatokat hozza létre..

– (Auoleon) – A lenyomatok a tudatban képződnek ?..
vagy egyénileg az emberekben..?

– (Ajala) – Különböző terekből jönnek létre,
de tereket létrehozva…
Új terekben, új tereket létrehozva..
Tér a térben..

– (Auoleon) – Úgy lehet elképzelni,
mint egy lehetségest..
A lenyomat – az a lehetőség maga ?..
Egy új vetítés lehetősége..?

– (Ajala) – A vetített, a vetítésen túli..
igen..

– (Auoleon) – Most csak egy adott információból
tudunk vetíteni..
Csak egy adott képet tudunk vetíteni..
Az új rendszerben most megjelenik
egy új lenyomat,
ami alapján egy új vetítés is létrejöhet.. ?
Ez maga a lehetőség..?

– (Ajala) – Igen, létrejöhet..

– (Auoleon) – Az új rendszer azt jelenti,
hogy megkerüli a hitrendszert
és gondolkodást..?
részben..?..

– (Ajala) – Nem jó szó, hogy megkerüli..
Minden jelen van..
Nincs olyan, hogy eltűnik valami..
Ez, az érzékelésen túli érzékelés..
Átalakul minden,
összeolvad, összemosódik,
de van egy átmeneti folyamat
amig az egyikből átmegy a másikba…
Tehát megkerüli,
mert azon a szinten ezt érzékelik,
a másik szinten meg azt érzékelik..
de ősszemosódik..
Tehát minden, ami volt, vagy van,
az jelen van, minden jelen van..
ez is jelen van és az is jelen van..
Nehéz a nem lineálisat elmagyarázni
mert Te időbe és térbe gondolkozol,
de amiről beszélünk az nem lineális..
Mindennek a lehetősége ugyanolyan valószínű,
mint annak a lehetősége ami most,
amit Te most fogsz… ami vagy..
Minden egyszerre van,
az a lehetőség és ez a lehetőség is,
rajtad múlik, a személyiségen múlik..
Viszont ebbe ők nem nyúlnak bele..

– (Auoleon) – Azt igen, értem ..
A hitrendszert a személyiség tartja fönt..?

– (Ajala) – A gondolat..
Amíg azt gondolod,
a gondolatoddal mindig létrehozod
azt a fajta valóságot, kivetítést..
Gondolat nélkül soha nem leszel,
mert ez egy gondolati világ…
Tehát a gondolataidat kell átformálni,
másképp gondolkodni..

– (Auoleon) – Lehet ezt tudatosan ?…

– (Ajala) – A tudatosság az oda vezet,
hogy egy idő után,
egy bizonyos idő után,
az emberek elkezdenek másképp gondolkozni..
Tudatosak lesznek a gondolataikra,
és így befolyásolhatják a gondolataikat..

– (Auoleon) – Ezt hívják akaratnak?..
– (Ajala) – nem..

– (Auoleon) – Mármint, azt a szándékot,
hogy a tudatosságunkkal kontrolláljuk ?..

– (Ajala) – Nem.. ezt hitnek hívják..
a hitükkel befolyásolják a gondolataikat..

– (Auoleon) – Te a bizonyosság, hitre gondolsz..?
amikor, bizonyos vagy abban… hogy..?

(Ajala) – A hit, az magába foglal mindent
amibe bele tudsz helyezkedni,
amivel azonos vagy..
az önazonosságod(t)..

(Auoleon) – Dayton beszélnél nekünk
a sejtek és az információ közötti összefüggésekről..

(Ajala) – Különböző molekulák kapcsolódnak
a fehérjeszintézishez,
és ezáltal egy olyan teret hoznak létre,
amiben a tér információi a sejtek információjával
elindíthat – egy újra olvasást..
Tehát újra olvassa,
újra beolvassa az új struktúrának megfelelően,
és vissza fordítja a folyamatot..
Nem tudom másképp mondani…
Elindul egy folyamat és utána visszafordul,
de már az új struktúrának megfelelően kikódolja..
Tehát az új struktúra ki tud kódolni..
Azt mondja, hogy a mi testünkben
ugyanaz van mint a világegyetemben,
hogy mindennek ugyanaz a felépítése..
Hogy végtelenül,
de a sejtjeinkben is ugyanúgy
megvannak ezek a dimenziók..
és hogy ezekben a dimenziókban,
van egy átjárhatóság,
vagy egy átjárás az egyikből a másikba,
és valahogy így kódolódnak ki….
Vannak átjárók..
Az ember erre nem képes, csak a tudat..
Azt mondja, hogy próbálnak manipulálni
ilyen folyamatokat..

– (Auoleon) – Kik?..
– (Ajala) – Nem tudom.. csak mondja…
hogy próbálnak manipulálni,
ilyen folyamatokat..
megpróbálnak megcsinálni..

– (Anthjasey) – Előidézni..?

– (Ajala) – Előidézni .. igen ..
manipulálni, ő nem azt érti ezen ..
Emberi gondolkodásban
a manipuláció, negatív séma,
de a manipulálni – azt jelenti
hogy létrehozni vagy előteremteni,
vagy befolyásolni..
Igen.. manipulálni..megoldani..
vagy nem tudom..
de, azt is mondja – hogy mindig hiányzik valami..
Maga az élet – az élő információ hiányzik..
valahogy ezt mondja..

– (Auoleon) – A mesterséges intelligenciához
kapcsolódik ez ?..

– (Ajala) – Nem..
ez az emberi szervekhez kapcsolódik..
az emberi testhez kapcsolódik..
a sejtjeinkhez kapcsolódik..
Az emberi működéshez tehát
kell ez az élő információ..
Nem tudom, hogy ez mit jelent..

– (Auoleon) – A lélek..?
vagy a lét frekvencia?..

– (Ajala) – Nem..
Frekvenciát mondanak vagy egy rezgést,
vagy egy vibrációt,
egy áramlást..egy élő információt..
Azt mondja –
hogy a szívtérben jön létre az élet,
ott kapcsolódik minden mindenhez..
és ez lesz a kulcs, majd..
Mikor már nem az agyat fogják vizsgálni,
hanem a szivet,
csak nem úgy mint egy szerv – hanem úgy
mint egy intelligens rendszer..
Mert az agyunk
a képeket alakítja – a vetítést,
de maga a teremtő részünk – az a szív..
és a szív tér..
Azt mondja – hogy ez fogja
a változást hozni igazából..

– (Ajala) – Hát nem tudom, hogy mondjam e..?!
azt mondja szó szerint,
hogy az emberi élet jelentéktelen
ehhez a folyamathoz képest,
ahhoz képest, amit mi meghatározunk,
mint élet..
Azt mondja hogy az a baj,
hogy ebbe gondolkozunk,
tehát a saját határunk ez..
Aztán valami ilyenről beszél,
hogy voltak a világba olyan kultúrák,
pl. a tibetieknél – vagy az indiánoknál
hogy eljött a vége,
és ő mégsem abban gondolkozott
hogy most itt a vége,
hanem tudta,
hogy újraszületik és folytatja,
ugyanazt tovább..
Nem tudom hogy ezt, miért mondja el..

– (Auoleon) – Talán valamelyikünk,
túlságosan függ,
vagy kapcsolódik a Földi élethez..

– (Ajala) – Ez nem baj.. 🙂
csak muszály, hogy túl lássunk rajta,
mert hogyha ez meghatároz,
akkor egy tétben vagy,
ami mindig gondolatokat szül..
Gondolat, meg mindig lesz,
de nem mindegy, hogy ezek a gondolatok,
mennyire határozzák meg
a realitásodat, magát a hitedet,
hogy mivel azonosítod magad..
és miként…
Azt mondja, vannak különböző életek,
különböző korok,
különböző megnyilvánulási formák,
és ez a forma vagy a formák
amiben megnyilvánul, maga a tudat..
Tehát amiben a tudat meghatároz valamit,
amit nem ismert addig..
és ennek a folyamatnak ez a lényege..
mindig a meghatározás..
Azt mondja, hogy a folyamat
mindig újraszüli önmagát,
meghatározol és utána újra meghatározol…
Ez olyan, mint amikor a pillanatok mennek,
és minden pillanatban más az igazságod,
ugyanazt képzeld el, a meghatározásra..
Soha nincs egy meghatározás,
mert a meghatározáshoz képest is
van fejlődés és a meghatározás,
és így fejlődik minden.. és így tágul..
Van egy tágulás és van egy visszaáramlás..
Azt mondja, hogy az idő is egy kód..

– (Auoleon) – Mi a matrix.. ??
a kód rendszer..?

– (Ajala) – Azt mondja az egy kapu..
idő kapu..

– (Auoleon) – Mi ?..
a matrix.. ?

– (Ajala) – Nem tudom, ezt mondta..
Időkapu, egy térben elhelyezve,
és különböző információs lenyomatok halmaza..
ez így világos neked ?..

– (Auoleon) – Próbálom összerakni..
tehát információs lenyomatok halmaza,
körülbelül mint egy rendszer
amihez kapcsolódnak az emberek?..
egy adott pontig ?..

– (Ajala) – Nem tudom,
miért mondja példának…
de most tök mindegy..
Nem tudom, hogy mit kérdeztél,
de.. egy hajót mond..
Hogy képzeld el,
hogy egy hajó úszik a vizen..
egy tengeren… vagy egy..
hát csak úszik… 🙂 .:)
Ez egy nagyon jól felszerelt hajó..
tehát, van minden..
De, mikor a hajón vagy,
akkor igazából,
magát a vizet nem érzékeled..
tehát magát a haladást, vagy..a..
Nem tudom ezt miért mondja..
fogalmam sincs..

– (Auoleon) – Nem baj.. mondja..
mert, valószínűleg nagyon jó lesz a példa,
és megtudom érteni belőle..
Tehát a hajón vagyok..
a hajón azt érzékelem, hogy nem mozgok..
egy helyben állok mégis mozgok?..

– (Ajala) – hát én is mozgok..
hát igen.. tehát hogy haladsz…

– (Auoleon) – Mégis haladok..!?

– (Ajala) – Igen..
ez egy végtelen óceán..

– (Auoleon) – Így kell elképzelni az időt?..

– (Ajala) – Azt mondja, hogy nem ..
de egy kicsit igen..
mert a hajón – ott, van idő..
az óceánba nincs..

– (Auoleon) – így értem..

– (Ajala) – és a hajón tulajdonképpen olyan,
mint hogyha – a hajóban mindig bővülnének a dolgok..
Tehát, ha ez van, akkor legyen már az is,
és ha az van, legyen már ez is..
A hajón is van egy fejlődés
de maga a hajó is fejlődik,
ahogy halad az óceánba.. ő is..
Érted a lényeget?..

– (Auoleon) – Értem .. értem.. értem…
tehát a teremtéssel van összefüggésben!?..
tehát hogy a hajó is fejlődik,
egyre korszerűbb lesz, egyre..

– (Ajala) – Igen..
azt mondja – egy idő után,
a hajó utasai rájönnek,
hogy ők egy hajón utaznak..

– (Auoleon) – ez az ébredés..:)

– (Ajala) – és hogy a végtelen óceánon utaznak..
de attól, ők még a hajón maradnak,
tehát nem ugranak bele az óceánba..
A hajó utasai maradnak,
de tudatában lesznek
hogy ők a hajón utaznak..
és ugyanúgy teremt,
és teremtődik tovább minden..
Tehát hogy kilépni,
így tudnak kilépni,
hogy tudatába jönnek..

– (Auoleon) – Értem.. ez az ébredés..
tudatára ébrednek annak,
ahol vannak, vagy ami van !?..
vagy egy tágabb..

– (Ajala) – Igen ..
hogy a hajón utaznak..
hogy utazók..

(Auoleon) – Minden illúzió….
Mit akartatok ezzel mondani? ..

(Ajala) – Érzékelésen túli érzékelés és Mátrix..
Egy pillanatra az Óceán részének érezheted magadat…
Ott nem a hajón vagy – és ettől szürreális,
mivel a hajón álmodod az óceánt…
Ezt rakd össze.. 🙂
Egyszerre vagy itt is és ott is…
Ezt személyiség szinten nagyon nehéz értelmezni,
úgy, hogy fizikai szinten is az óceánban vagy…
Érted?..
Egy egészen másfajta érzékelés fog kialakulni,
miután vége lesz ennek a folyamatnak…

(Auoleon) – Mit értetek az alatt,
hogy amikor vége lesz a folyamatnak? ..

(Ajala) – Nincs válasz a kérdésedre,
mert amit Te kérdezel, az az álom…
Olyan, mintha ébren álmodnál,
de ez akkor is csak álom…
Ha becsukod a szemed,
bemész a szívteredbe, ott van az élet,
ha kinyitod, mást látsz….
Egyszerre vagy kint is és bent is….
Sejtszinten alakulunk,
nyílnak a dimenziókapuk,
A sejtedben ugyanúgy zajlik,
minden sejtedben,
ugyanaz a folyamat megy végbe,
és mégis, minden egy pontban rezeg…
Egy pontból rezeg, hullámzik,
jön, megy, mint az apály-dagály…
Egy új kivetítés indul el,
ez a folyamat lényege…

(Auoleon) – Az új kivetítés az új Föld?…

(Ajala) – Az új Föld lenyomata és folytonosság,
egyszerre van jelen mindkét struktúra…
A frekvencia dönti el,
hogy a végtelen sok lehetőségből
mely képet választod….
A szereplők ennek a kivetülései,
és nekik is van végtelen kivetülésük….
Nem biztos, hogy azzal ébredsz,
akivel lefeküdtél este.. 🙂
Attól függ, melyik frekvencián ébredsz
a vetítő és vetítés nem időben kódolt valóság…
Nincs jó vagy rossz kocka
Te töltöd meg élő információval a kivetítést,
a tudatod által…
(Auoleon) – Mitől függ,
hogy milyen frekvenciához kapcsolódok?..

(Ajala) – Hit, amivel azonosítod magad…
a döntés meghatározza a frekvenciát…

(Auoleon) – (frusztráltan) Ez a mátrix….
Nem ez érdekel… a mátrix nélküli állapot…

(Ajala) – Az illúzió nélkül,
nem ismerheted meg a végső valóságot…
Az egész adja ki a végső valóságot…

– (Anthjasey) – Na..
én csak annyit szeretnék kérdezni,
hogy a mostani jelen pillanatban,
Te milyen információt szeretnél átadni nekünk,
amire mi nem vagyunk tudatosak,
de szükségünk van rá most..
Amit Te látsz, számunkra fontosnak…
Külön külön és kollektíven
ahogy ez egy magasabb tudatosság szempontjából,
most fontos számunkra..
ebben légyszíves segíts..

– (Ajala) – Azt mondta, hogy a szűrőink,
azok alakulnak most át, ez egy folyamat,
és egy egészen más szintű érzékelést
fog hozni számunkra…

– (Anthjasey) – hm..
ezt már a mindennapokban..
kezdem kicsit érzékelni Dayton…
izgalmas..

– (Ajala) – Igen,
és Ő azt mondja hogy türelem….

– (Auoleon) – Engem pl. a saját határom,
és tudatlanságom feszeget..

– (Ajala) – Össze kell az emberi létednek
és a minőségednek formálódnia..

– (Anthjasey) – érnie…!?

– (Ajala) – A minőség azt jelenti,
hogy egy bizonyos szinthez kapcsolódó
információ – ill. lenyomat..
A kivetítésed változik, más kivetítést hoz létre,
és ezáltal a saját érzékelésed, észlelésed,
az emberi realitásod a tudatodban alakul át..
nem tudom ezt másképp mondani….
Nem az ember indítja,
hanem a tudatod, mármint a minőséged..
Ő határoz meg téged – és Te pedig,
ha elfogadod,
akkor ennek a valóságnak a részese leszel,
a részévé válsz.. vagy egyé olvadsz..
Azt mondja –
a minőség és a hit összekapcsolódása..
Azt mondja, hogy olyan
mint ha teljesen kitágulna a tudatod…
Olyan mint amikor elkezdesz nézni
egy lyukon keresztül,
de minél tovább nézed,
már nem a lyukat látod,
hanem úgy mint amikor
egy tölcsérnek a végéből nézel befelé…
Minél jobban megerősődik a szemed,
annál messzebbre látsz és annál tágabban..
A szűrőnek a tölcsérét képzeld el
– és ugye azon keresztül nézel…
és ahogy ez az érzékelés – ez az észlelés tágul,
egyre beljebb mész, és kifelé tágul minden..
De ugye ennek,
össze kell kalibrálódnia a felfogásoddal,
tehát magával az idegpályákkal,
amiről az elején beszélt..
Mert hogy ugye itt van az
hogy hiába,
ha a Te szoftvered nem játsza le,
nem tudod értelmezni..
Tehát felfogtad, tudod,
és ez az ami téged zavarba ejt,
hogy akarod, de mégsem tudod felfogni,
pedig érzed, tudod,
jelen vagy benne – és mégsem észleled..

– (Auoleon) – Pontosan ez feszít..
Azt szeretném kérdezni, hogy ez
tudom itt nincs idő
de, hogy földi idő szerint,
ez napok, hetek, hónapok, évek,
ez a folyamat meddig tart..

– (Ajala) – Személyiség szinten,
mindenkinek saját magához képest van..
Nincs, nincs.. úgy nincs idő,
hogy egy kollektiv rendszerben létrehozott,
megvalósítható..
Mindenkinek egyénileg van ez,
saját magához képest,
a minőségéhez képest,
a beláthatóságához képest,
a tudatához képest,
ahhoz képest amivel jött,
aminek a része…

– (Auoleon) – Nekünk hármunknak.. ?

– (Ajala) – Ez egy folyamat,
és azt mondja, hogy ez egy döntés..
A döntésünkön múlik,
hogy meddig megyünk el
tehát abban a pillanatban ha döntöttél,
mármint úgy döntöttél hogy hagyod…
Minden nap döntesz…
Mivel, pont erről beszélt,
hogy az ember meg a minőség
még össze kell hogy érjen…
Azon kívül ugye,
a testedben zajlanak bizonyos dolgok,
amire nem vagy tudatos,
de az ember minden nap dönthet… másképp..
és minden nap döntünk is…
nem tudom …
nem tudom, másképp mondani..

– (Auoleon) – elfogadható..

– (Ajala) – Tehát, ez nem lehet kényszeres,
hogy ennek meg kell történnie,
ennek így kell történnie…
Mert mondták hogy minden jelen van,
az a lenyomat is jelen van a jövő lenyomata is,
de ugyanakkor itt van a másik lenyomat is..
Minden egyszerre van jelen..
Egy olyan dolgot akarsz tudni, ami nem lineális,
lineálisan felfogni ..

– (Auoleon)- megértettem..

– (Ajala) – A hajó meg az óceán.. a végtelen óceán..
és Te a hajón utazva akarod felfogni
a végtelen óceánt..
Te, tudod hogy a végtelen óceánon utazol,
de magát az óceánt hogy fogod föl..
mint utazó..!?
Tehát az óceán része vagy … de ha…
és azt mondják hogy most gondolj arra,
amit Te mondtál nekem,
a történetet a sórol, a vízről
és a homokról..
Ahhoz neked bele kell menni az óceánba,
akkor már nem ebbe a funkciódban vagy..
Tehát egy olyan dolgot akarsz,
amit csak úgy tudsz,
de most más a feladatod,
más a szerepköröd..

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük