Beszélgetés – a lehetséges jövőképek diájáról, a valóság vetületekről, a traumaoldásról és a szív keresztjében nyíló rózsáról…

(Ajala) – Egy kvantumtérben vagyunk..
Azt mondják – ezt a kvantumteret mi hoztuk létre,
ez a tér kapcsolódik a lehetséges jövőképek diáival..

(Auoleon) – Választhatunk a lehetséges jövőképekből?…

(Ajala) – A dia által új struktúrákat tudsz kibontani..
Ezért fontos hogy mit vetítesz,
mert a vetítéseddel kompatibiliset tudod csak kiemelni..
A vetítés által létrehozott struktúra kapcsolódik
a diával, és ezáltal a kapcsolódás által jön létre
az az új struktúra, ami újra kivetitődik..

(Auoleon) – Így változtatjuk a lehetséges jövőképet!?..
Így teremtünk ill. vetítünk újat!?..
Teremtés alatt most a vetítést értem..
Ezért szükséges a felszínre jövő mintázatokat
semlegesíteni,
mert az lehetőséget ad egy új jövőkép megjelenésének?..

(Ajala) – Nem..
Ennek nincs köze a mintá(i)dhoz,..

(Anthjasey) – Akkor hogyan tudunk hozzá kapcsolódni
a lehetséges képekhez a kvantumtérben..?

(Ajala) – Ez a kapcsolódás csak a jelenben indul..
Ha a jelenben vagy, ha egyensúlyban vagy..
Abban az egyensúlyi állapotban,
amikor képes vagy a jelenben lenni..
Ez az a fókusz,
ami elindítja ezt az új strkutúrálódást..
Az az erő és fókusz kell hozzá,
amikor a jelen pillanatában
hozol egy döntést, egy szándékot..

(Auoleon) – Nekem fontosak a példák..
Működhet ez úgy – hogy jelen pillanatban
ebben a kapcsolódásban a jelenben vagyok,
és ebben az állapotban azt a döntést hozom,
hogy olyan jövőhöz kapcsolódok
amiben béke van,
harmónia és szeretet kapcsolódások…

(Ajala) – Nem.. így nem működik..
Ha azt mondod – békében vagyok,
a béke (érzése) maga – ami kapcsolódik
ahhoz a lehetséges jövő diához,
ami majd létrehozza az új struktúrát..
A szándék kinyilatkoztatásában
az érzésében vagy jelen
miközben a jelenben vagy..

(Auoleon) – Értem..
Tehát a jelenben ahhoz a jövő struktúrához
jövőképhez vagy jövődiához tudok kapcsolódni,
amiben éppen most ebben a struktúrában,
ebben a jelenben vagyok..

(Ajala) – Ha békében és harmóniában vagy,
akkor ahhoz a jövődiához tudsz kapcsolódni
ami harmonizál vele,
ami struktúrájában illik hozzá
és kompatibilis vele..
Ebből a kapcsolódásból jön létre
egy új struktúra..
Tehát mindig – a jelen állapota, a jelen érzése,
határozza meg a lehetséges jövőt…

(Auoleon) – Ezért kell ill. szükséges e,
a felszínre jövő traumákat semlegesíteni.. ?
Hogy a jelen állapot(a) békés
és harmonikus legyen..?
Van ennek ehhez valami köze..?

(Ajala) – Nincs..

(Auoleon) – A traumaoldásnak mihez van köze?..

(Ajala) – A megértéshez
és ahhoz hogy egyensúlyba kerülj..
Olyan, mint amikor egy láncon csomó
ill. csomók vannak és te kioldod,
és megoldod..
Észreveszed, zavarni kezd a csomó,
kioldod és így nincs akadály,
egységes lett és áramlani tud..
A láncszemek a kioldás után
ugyanúgy megmaradnak,
de az áramlás elindul folytonosságában
a szemeken keresztül..
Ezért van szükség a traumaoldásra,
a folyamatos áramláshoz fontos..
Sok sok csomó van bennünk
és ezeket ki is lehet bontani,
de ahogy kibontottad
lehet hogy utána megint találsz csomót,
és ezeket a csomókat a végtelenségig oldhatod..
Emlékpontokról beszélnek,
ezek a csomók az emlékpontok..
Az egyensúlyhoz fontos
az emlékpontoknak a kioldása,
az egyensúly miatt, hogy a jelenben tudjál lenni..
Ha a jelenben vagy, nem foglalkozol a múlttal,
nem foglalkozol más képekkel..
Csak figyelsz és a jelenben vagy..
Egy pontban vagy..

(Auoleon) – Ami velem történt, az egy emlékpont..?

(Ajala) – Nem..

(Auoleon) – Akkor mi..?

(Ajala) – Azt mondják – vannak vetített világok…
Amikor a te valóságodra mások is vetítenek..
Ennek az összképe az, ami történt..

(Auoleon) – Akkor aki hatással volt rám,
rávetült a valóságomra..?

(Ajala) – Igen, ilyen amikor vetületben vagy..
A hatás alatt vagy..

(Auoleon) – Az én valóságom és vetítésem
hatással tud lenni az ő valóságára?..

(Ajala) – Mindenki hatással lehet a másik vetítésére..
Egymásra vetülnek a valóságok..
Hatni tudnak rád és te is tudsz hatni..
Megváltoztatni a másik valóságát nem tudod
de hatással tudsz lenni rá,
és ez fordítva is igaz..
Ezekkel a vetületekkel hatással vagytok,
hatással tudtok lenni egymás valóságaira..

(Auoleon) – Akkor harmóniába kell hozni a valóságainkat..?

(Ajala) – A vetületeket..

(Auoleon) – Ami történt, miért volt rám
ilyen intenzív hatással..?
Mintha letörölte volna az én valóságomat..!?

(Ajala) – Felszínre hozta,
felhívta a figyelmedet azokra a csomókra,
amiket kioldhatsz magadban..

(Auoleon) – Tehát valójában rendben van,
hogy az ő valósága ilyen hatással volt
az én vetítésemre..?
Ezáltal tudom kioldani ezeket a csomókat…?

(Ajala) – Felhívta a figyelmedet
és így a csomóra fókuszáltál..

(Auoleon) – Pusztán azzal hogy felszínre jött
és ilyen intenzív energiája van,
elegendő e ahhoz,
hogy a csomót a szándékommal kioldjam, feloldjam..

(Ajala – Rajtad múlik..
Azon hogy miben hiszel – mi az érzésed..

(Auoleon) – Abban hiszek,
hogy itt és most az összes ide kapcsolódó
csomót feloldom… Hiszek magamban..
Kérem minden diszharmónikus energia tisztítását
és csomópont kioldását..
Helyette jelenjen meg a térben a szeretet,
az Istenszeretet, a megbocsájtás,
a béke és a harmónia..
Aranyfénnyel töltöm be és hagyom
hogy elinduljon az áramlás,
hogy a fény kitisztítsa..

(Ajala) – Az emlékek ugyanúgy megmaradnak,
mint ahogy a láncszemekre is szükség van..
Az emlékpontok megmaradnak
csak lesz egy átjárhatósága az emlékpontoknak..
Tehát csak a csomópontokat oldottad..

(Auoleon) – Kapcsolódik ehhez,
a kereszt a szívben…?
Valamiért bennem ez a kép jelent meg,
a rózsakereszt a szívben és a rózsa..!?

(Ajala) – Ez a megváltás
vagy a megváltódás lehetősége,
ha felismered és élsz vele..
Arról beszélnek hogy a sejteken belül is
ott vannak a maginformációk..
A rózsa által nyílik ki az a tér,
ahol ezek a sejtmag információk,
az összes megjeleníthető..

(Anthjasey) – A rózsa milyen információt hordoz magában..?

(Ajala) – A rózsa a létezésedhez képest
és a megnyilvánulásodhoz képest
összes információt tartalmazza,
de más mint a tudati információ..
Ez egy szint..
Mindenkinek a rózsája egyedi..
Olyan szerepe van mint az akasha,
de más mint a tudati információs bázis..
Olyan mint egy könyvtár,
az adott léleknek egy speciális akashája
amiben bennne vannak a megnyilvánulásaid is,
de nem a tudat szempontjából
hanem a létezésed szempontjából…
Ha a rózsa kinyílik,
akkor az emlékek ill. az emlékezés megindul,
a felejtés fátyla elvékonyodik és feloszlik..
A létezésedhez képest vannak emlékek és információk,
de minden létezésedhez képest
csak egy bizonyos létezésedre látsz rá..
A rózsában bennne van a létezésed aspektusaiból
az összes, végtelensok információ..
Mindenkiben nyílik ez a rózsa,
ami tulajdonképpen te vagy..
Ez a rózsa vagy te,
érző, élő, információ..
a rózsában..

(Auoleon) – Ami számomra nagyon intenzív és erős,
hogy ezen a szinten megjelenik a hatalom..
Egy másik szint nyílik ki,
ahol nagyon intenzíven kell ahhoz az egyensúly,
hogy ezt a hatalmat jól tudjuk
(a) szeretetben használni..

(Ajala) – Ezért van az,
hogy egy bizonyos szintet el kell érni..
Vannak feltételek..
Nem azt mondják hogy – ez van
hanem azt hogy – ez lehetséges..
Ez mindig az egyénen múlik..
Azon hogy milyen erős a tudatossága,
mennyire erős a hite..
Mennyire képes a jelenben lenni,
a jelen pillanatában lenni..
Ha a jelen pillanatban van,
mennyire tud tiszta érzésben lenni..
Úgy hogy nem gondol az érzéseiről semmit,
jelen van, érzi de nem gondolja…