Az a változás ami a Földön történik és egy folyamat része – mindenkit érintő változásokat idéz elő….

Üdvözlet – a Fény lovagjai vagyunk !
s mindaz, mi elválaszt minket,
a tér és idő korlátjain kívül – az a tény,
mit hitrendszeretekből adódóan felhúztatok
s korlátként köztünk áll….
A Naprendszeretek uraiként a Ti képességetek,
s rendszeretekbe és szívetekbe kódolva
igazság, mit nem láttok még…
S a jelenből születő jövőtök kulcsa
ennek felismerése,
s megoldása a jövőtöknek….
Ti mind – Fény szülöttei,
rendelkeztek azokkal a nyitó kódokkal
mik elvezethetnek hozzánk…
S velünk összeolvadó tudat térben,
erőink összekovácsolódva biztosíthatják
az előttetek álló folyamat kimenetelét…
Rendszereinkben különbözünk,
de a célunk ugyanaz – átemelni a pontba
s a jövőt össze kapcsolni a múlttal
s a jelenbe realizálni idő és tér nélkül…
A Föld tengelyeinek az elmozdulása
eredményezi a beköszönő változásokat…
S ez indítja el azt a változást,
ami a mágneses térben jelentkezik majd…
A bolygó struktúrában,
minden értékben
a Schumann hullám rezonanciája az,
ami kiváltja és aktíválja
a körülötte levő energia tereket..
Más frekvenciák is ehhez kapcsolódnak..
S a Föld érhálózatán
végig futtatja a jelzést
és frekvenciát az orbison…
Örvényeket generáló légköri képződmények,
mik a mágneses rezonanciával kapcsolódva
behúzó erőt gerjesztenek…
Az ionoszférában,
a napszéllel kapcsolódó elektromos jelek,
a kisülések által
kohéziós hullámban kapcsolódnak,
és így a napszéllel kapcsolódó jelek
elektromos töltései,
gravitációs hullámként érik el a Földet…
(kavitáció)..
A mágneses rezonancia emelkedése okozza
azt a Földet érintő esemény láncolatot,
mi hullámban jelentkezik majd
a közeljövőben..
Ez a kép – a Ti realitásotokban fut,
s ennek letöltése
egy más formát eredményez majd…
A képi disszonancia –
a beemelődő kép részletében módosul
ill. módosítható…
S ennek tükrében az esemény kiemelődik
és áthelyeződik az új struktúrának megfelelően..
S ezáltal valóság tükör terekre bomlik,
ahol a frekvencia hullámsávjában
határolódnak el a megjeleníthető
és megjelenő képek..
A disszonancia meghatározása
a részlet és a rész értékével
egyenes arányban nő,
az összemosódó részletek
kvantum hányadosaként..
Az a változás,
ami a Földön történik és egy folyamat része,
mindenkit érintő változásokat idéz elő…
A folyamat lényege – az átemelés,
és a folyamatosság megteremtésével
egy olyan Fényhíd létrehozása,
mi a bolygó körüli és mag struktúrában is
létrejövő nyomás esésével,
átemelődik egy másik valóság új struktúrájaként…
Szakadás nélkül,
folytonosságába beleolvadva,
az új struktúraként időbe és térbe elhelyezve..
Ez a Fény,
matrixként körbe öleli a bolygót,
és minden forma által újra vetíti
az összes információjában,
tudati képeiben, az eredet információjában…
Ez a valóság váltás,
a láthatót és a láthatatlant összekötve
egy új térbe szövi a képeit..
Mi az Isteni rend és terv része
és jóváírása a bolygótoknak…
S a bolygó történetének
a változása által,
az eredetben meghatározott forma…
A feladatotok,
ehhez a Fény matrixhoz kapcsolódni
ill. ennek létrehozását elősegíteni…
Többdimenziós,
több síkon futó munkakapcsolat,
– a tér nyitása,
és a végpontok idő kódjainak a beemelése..
Ez az esemény már megtörtént,
s most újra írjátok..
S folytonosságában időképben
realizáljátok valóságként,
születésetek okán…
Tudat térből létre hozott formák,
s formálható valóság…
Kivetített forma által
formálódó képek
és valóság kockák…
Tudat térből kivetített játék
és összjáték…
Valóság meghatározások
rendszerbe foglalva…
Különböző dimenziókat létrehozva,
majd a dimenziót felépítve
univerzum valóságként kivetítve..
S játékba szervezve, meghatározva,
s önálló rendszerként üzemelve..
S működve létsíkokon
az idő és térbe elhelyezve…
Ezeknek a különböző
és külön álló rendszereknek
az összeolvadása történik most,
a tudat által kivetített
és meghatározott rend alapján…
Összeolvadó terek,
valóságok, síkok és dimenziók,
egy tudat térből egy tudat térbe érve,
Forráskódot aktiválva…
Amit időnek hívtok valójában egy hurok,
és ezen már visszafelé haladtok…
A végpont és az indulási pont találkozása…
Sok időhurok van,
a valóság és az idő összefüggésében,
ahogy az időérzékelésetek változik..
Gyorsul az idő a végpont irányába…
Az elektromágnesesség
és a gravitáció kölcsönhatása,
a téridő görbületében létrehozva
egy olyan görbületet, mi önmagában fut,
s futtatja az idő paradoxonban meghatározott
múlt – jelen s jövő kérdését, kapcsolatát…
S információjában áramló
térrészekben elkülönülő hurok,
mi az idő paradoxonja..
S a tudat összefüggéseiben vizsgálva,
egy belső térbe hajló, rezisztens,
önmagában visszahajló idő
és tudat által létrehozott valóságok..
Jézus szívében születő új valóságok,
kapuk, terek s új világok…
S ezek kiáradása
és valóság váltása..
A megváltó fénybe olvadása,
s eljövetele az új kornak…
Az új korba –
új struktúrákba valóságot váltva,
s újjászületve mindenben és mindenkiben…
Ez a beköszönő új Fény robbanása,
s a lehetséges jövő(d) forrása..
Mi fényben fényként,
s képben s fényben eljövő..
Megváltó s szerető,
szeretet s tér…
Útja mindennek és mindenkinek
a Fényben..
S a Fényből a Jézusi szeretet
Fény kiáradása…
Valóság váltás – ez a szó,
mit jelent nektek – és nekünk… ?
Emberként
megfoghatatlanul benned rezeg,
s tudatod által indítod útjára
képben és eljövőben…
A mi számunkra –
egy pontban jelenlevő eredmény…
S általatok létrejött lehetőség
mi számunkra – a múlt idézete..
Hisz a Ti korotokban indul útjára az esemény,
mi hatással lesz múltra és jövőre egyaránt..
S benne a képi világod valósága vált…
S váltásodban,
tudati képeddel összeérsz..
S így érnek össze világok, terek,
s a tudat tér…
Amit Te valóságnak gondolsz
csak egy dia – egy álló kép,
s az interferenciád mozgatja
az általad kivetített képet,
egy tükör teret létre hozva
önmagadon belül…
Ez a tükör tér, most a tudat térbe olvadva,
egy más minőségbe vetíti majd a kép kockáid..
S érzékelésében,
realitásod meghatározásában a döntő
a frekvenciád irányultsága,
mely szinteket
és szinteken más más tükröződést
és tükör tereket képes befogni…
S így olvadnak fel az eddigi küszöbök,
mik már csak a realitásod meghatározásában
és hitrendszeredben felhúzott falként
kapcsolhatnak a múlt képeiben
újra a régi struktúrádhoz…
Valójában már nem létezik,
a küszöb felolvadt…
Átjárható a létből a lét….
Valóság átjárók és kódolt fényhálók,
mik a létfrekvenciával kapcsolódva
beindítják az új struktúrában,
a valóságba beemelődő részletét
annak a valóság képnek,
miben már a jövő képe
mint hullámzó s áradó folytonosság,
a tudat térből kivetített forma által töltődik
és vetül ki képben megformálható valóságként..
Most – amikor az idő leáll
s az óra újra elindul,
már tova röppennek az évek,
s a tova röppenő képekben, múltad elköszön…
S új időszámításod,
beköszön ébredő Lelked
ébredésedben meglátva Isteni terved…
S angyali hívószó, mi benned üzeni,
kész vagy, indulj s éld a csodád…
S ha túljutsz kiindulópontodon
s tovább haladsz,
szívedben vár minden
mit megtapasztalhatsz…
Kristályrácsod behálózza szívteredet
s innen vetíti képeidet,
tudatból formálódó értékítéleted..
A nagy Egészhez kapcsolódva,
sorsod tervében megformálva képedet…
Kataklizma –
valóságokból születő délibábok,
elképzelt jövőként, elvárásként…
A világot érintő események tükrében
elmondjuk Gyermekem !
hogy az új kor hajnalán beköszönő események :
– a frekvencia(ák) függvényében megmutatkozó esemény
– és a Ti realitásotokból születő eseményhorizont,
mi két valóságból és lehetőségből
és lehetséges jövő képként
összképbe egyszerre tükröződik majd…
Egyik oldalról a múlt képe válik valóra,
de egy másik tengelyt létre hozva
a jövő képében ölt formát valóságotok
az új struktúrában, az esemény becsapódásakor..
S így a forma
és az információs tér által újra letöltve,
az eredeti – eredetben meghatározott
összemosódott lehetősége valóságotoknak,
ami formát ölt…
S tét nélkül játszik a Föld,
és újra indulnak a rendszerek
és a rendszereitek…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük