Mit jelent az – hogy beemelés, átemelés, emlékkép, kollektív kép, disszonancia kép, jövőkép, végpont kép, realitáson túli tér, kvantumszint, tudatossági mutató, létsíkok, gyorsító – a tudat szempontjából…

Ez a világ most az ellentétekről szól..
Ellentétes érzések
– egy emléken belüli érzésben,
és a valóság ennek tükrében megfogva
beteljesítő képben…
Ez a világ a ráció
és az érzések csapdája és kivetítése,
kollektív tudatban is megjelenítve…

Hogyan lehet mindezt egyensúlyba hozni..?

Mindenki magához képest,
a saját tudati szintjén
jeleníti meg a képkockáit…
A tudati szint az,
ami meghatározza ennek a képnek
a formálhatóságát…
A formálhatóság határát
a tudat szabja meg,
az egyéni út, sors,
terv módosításával …

Mi a különbség a beemelés
és az átemelés között ?…

Beemelésnek hívjuk –
az univerzum szerkezetében
azt a folyamatot és képi meghatározását :-
amikor a tudati részek lényegi struktúráiban,
a változás és a változtathatóság határait
maga a tudat irányítja..
Ugyanakkor az információ érintettségében
a kivetülő részek lényegi struktúrája,
– a valaha volt mindenből leképezhetőek
és így módosíthatóak…

Átemelésnek hívjuk –
azt a küszöbön túli érzékelését
az idővonalaknak –
ahol a valóságküszöb átjárhatóságában
az oda és visszaható érintettség megszűnik..
Így, egy új idővonal valóság képeiben
jön létre a vetítés – a beemelés által..

Mit jelent az – hogy Emlékkép ? ..

Emlékképnek hívjuk –
azt az információval töltött,
érzés által kivetített képkockát,
– ami a jelen realitásában,
egyéni szinten megjeleníthető…
Egyéni meghatározása
és egyéni kivetítése az aktuális idővonalon,
meghatározott formaként megjeleníthető kép…
De valóságtartalma,
a vetítő tudati szintjéhez képest
alakítja a valóságot..
Az egyén önmagához képest határozza meg,
– látja és láttatja…

Mit jelent az – hogy Kollektív kép.. ?

Kollektív képnek hívjuk –
a vetíthetőségnek azt a határát,
ami tudati összemosódás által,
az egyéni képek összegződéseiből
létrejött vetítések által,
– a valaha volt összes vetítésből
létrehozott minta ill. motívum…
Lenyomatában tükrözi
a vetítések által létrehozott lényegi formában,
az összképhez képest megmutatkozó realitás
képi megfelelőjét…
Valóságtartalma
az adott rendszerben határozódik meg
– és határozható meg…

Mit jelent az – hogy Disszonancia kép..?
(diszharmónia kép)

Disszonancia képnek nevezzük –
azt a tudat által meghatározott,
és/de ide oda billegő idővonalak által
valószínűsíthető, lehetséges képi formát,
amiben a párhuzamos rétegekben
az azonos információk hatására
létrejön az elcsúszás…
Valamennyi információjában
azt a képi meghatározást eredményezi,
ami már nem az adott idővonal
lehetőség képeit vetíti,
hanem az emlékképhez kapcsolódva
hozza létre a vetítést,
egy új idővonalon visszafelé haladva…
A múltba megvalósult képeket
kiemelve és kivetítve..
Gondolati struktúrákban megjelenítve
és így disszonanciát okozva az idővonalakon,
a teremthetőség határait küszöbölve,
behatárolva…

Mit jelent az – hogy Jövőkép.. ?

Jövőképnek nevezzük –
azt a vetíthető képi formát, struktúrát,
ami a valóságok összegződéseiből létrehozható
lehetséges elemeket tartalmazza…
Minden formában, minden szereplővel..
Lényegi struktúraként,
a jelenbe beemelhető formában eredményezi
– a mindenkori lehetséges
realitáson is túli eredményt,
ill. valóság szövetet…
Ami a vetítő által is vetíthető
képkockákból áll össze,
képi diaporámaként…
Megjeleníthető realitásként
és valóságként is áthozható…
A jövőkép függ a disszonanciától,
és a vetíthetőség forrásában
– formájában átíródó
jelen képi struktúrálódásától..
Azaz a vetítők által tükrözött
összképbe összegződik ill. válik szét..
Lehetséges lehetőségként,
az időbe, a megfelelő idővonalon megjelenítve…

Mit jelent az – hogy Végpontkép?…

Az a struktúrálódása a valóság képnek,
– amikor a diában futó képrész
eseményszinten is váltható,
– és tükrözi a tudat által
emlékpontokban meghatározott
váltásait ill. módosításait..
A módosítva futtatható lehetőség
illeszkedik, az időbe meghatározott pontba,
– azaz beemelődik valóságként, a jelenbe..

Mit jelent az – hogy Realitáson túli tér?..

Realitáson túli térnek nevezzük
azt a teret – ahol a valóság
átírhatóan szerepel,
a kivetített összes forma
strukturált másolataként,
egy összképbe rendeződve..
Ebből bomlik ill. válik szét
a szinteknek megfelelően,
a képi struktúra
az idővonalakon megjelenítve..
Az adott rendszer szabályai által
realitásba rendeződve…
Ez a tér –
a 0 pont valóság meghatározása
alapján jön létre…
Azaz, tartalmaz minden olyan elemet,
ami valószínűsíthetően szerepelhet
az adott idővonal kivetítésében,
ill. megtörheti a behatárolhatóságát..
A jelen érzékelésében van szerepe…
Hisz innen indulnak azok a képkockák,
amiket a tudat
már átírva megjelenít ebben a térben..
Összefüggéseiben
a végpont(ok) értékeihez kapcsolódik,
és a végpont képeit tartalmazza…

Mit jelent az – hogy Kvantumszint?…

Kvantumszintnek hívjuk –
az univerzumnak azt a tudatossági mutatóját,
ahol a kvantumszint határozza meg a beépülő,
kvantumvilágokban és világokból tükrözhető
információt…
Arányában – egyenesen arányos,
a mindenkori szinthez képest,
a síkok fedésében az összkép által
sugározható értékekkel…
Így, a valóság küszöbértékét felülírva
jeleníthető meg a sugárzott kép ill. dia…
A valóságok interferenciájában válik szét,
a tükrözött részek kvantumszintjének
megfelelő vetítés…

Mit jelent az – hogy Tudatossági mutató?…

Tudatossági mutatónak nevezzük –
a tér azon szerkezetében lévő
és szerkezetét felépítő elemeket,
melyek a disszonancia ellenére is
önállóan képesek működtetni az egyéni
és kvantumszintről is lehozható információkat…
Közösen és együttműködve..
Mint építőkövek,
tartalmazzák a valamennyi
elindított variációt,
és a legoptimálisabb
fejlődési mutatót figyelembevéve
rendszereződik a valóság kivetítése ezáltal…
A kvantumszint az – ami meghatározza
az egyéni fejlődési mutatót és irányt…
Ami összességében képes átírni
az összes szint kivetítését,
és hozzájárulhat egy teljesen új képi világ
ill. dia, képtár létrehozásához(ban)…

Mit jelent az – hogy Létsíkok ?..

Létsíkoknak nevezzük –
az Univerzum azon szegmenseit,
hol a térben, álló képben,
a jövőképek megtalálhatóak…
ill. a tudat által – a síkon belül
időben meghatározódnak időképben…
A létsíkok formálhatóságát
ill. átjárhatóságát a tudat irányítja,
összképbe rendezve a sík jellemzőit..
Minden síknak megvan a maga,
rá jellemző szisztémája..
Ebbe a szisztémába tud illeszkedni
a tudati átírás,
tudati irányelvek szerint…
A módosíthatóság
mindig ezt az irányelvet követi..

Mit jelent az – hogy Gyorsító ?..

Gyorsítónak nevezzük –
azt a széles spektrumban mozgó
ill. ható részegységet,
amiben az összes információ
teremthetősége és lehetősége szerepel..
Dinamikusan ható ill. dinamikájában
a részekkel a szinteken,
s a szintekkel és síkokkal átfedésben
üzemeltethető hatósugár ill. energia egység..
A gyorsító tartalmaz –
minden információs egységet és modult..
Energiába átírva a létezést,
áramlásban mindennel..
A képbe illeszkedő egységeket
leképezve és létrehozva teljesít…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük