Mit jelent az – hogy beemelés, átemelés, emlékkép, kollektív kép, disszonancia kép, jövőkép, végpont kép, realitáson túli tér, kvantumszint, tudatossági mutató – a tudat szempontjából…

Ez a világ most az ellentétekről szól..
Ellentétes érzések
– egy emléken belüli érzésben,
és a valóság ennek tükrében megfogva
beteljesítő képben…
Ez a világ a ráció
és az érzések csapdája és kivetítése,
kollektív tudatban is megjelenítve…

Hogyan lehet mindezt egyensúlyba hozni..?

Mindenki magához képest,
a saját tudati szintjén
jeleníti meg a képkockáit…
A tudati szint az ami meghatározza
ennek a képnek a formálhatóságát…
A formálhatóság határát
a tudat szabja meg,
az egyéni út, sors,
terv módosításával …

Mi a különbség a beemelés
és az átemelés között ?…

Beemelésnek hívjuk –
az univerzum szerkezetében
azt a folyamatot és képi meghatározását :-
amikor a tudati részek lényegi struktúráiban
a változás és a változtathatóság határait,
maga a tudat irányítja..
Ugyanakkor az információ érintettségében
a kivetülő részek lényegi struktúrája,
– a valaha volt mindenből leképezhetőek
és így módosíthatóak…

Átemelésnek hívjuk –
azt a küszöbön túli érzékelését
az idővonalaknak –
ahol a valóságküszöb átjárhatóságában
az oda és visszaható érintettség megszűnik..
Így, egy új idővonal valóság képeiben
jön létre a vetítés – a beemelés által..

Mit jelent az – hogy Emlékkép ? ..

Emlékképnek hívjuk
azt az információval töltött,
érzés által kivetített képkockát,
– ami a jelen realitásában
egyéni szinten megjeleníthető…
Egyéni meghatározása és egyéni kivetítése,
az aktuális idővonalon meghatározott formaként
megjeleníthető kép…
De valóságtartalma,
a vetítő tudati szintjéhez képest
alakítja a valóságot..
Az egyén önmagához képest határozza meg,
– látja és láttatja…

Mit jelent az – hogy Kollektív kép.. ?

Kollektív képnek hívjuk
a vetíthetőségnek azt a határát :-
ami tudati összemosódás által,
az egyéni képek összegződéseiből
létrejött vetítések által,
– a valaha volt összes vetítésből
létrehozott minta ill. motívum…
Lenyomatában tükrözi,
a vetítések által létrehozott lényegi formában
az össszképhez képest megmutatkozó realitás
képi megfelelőjét…
Valóságtartalma
az adott rendszerben határozódik meg
– és határozható meg…

Mit jelent az – hogy Disszonancia kép..?
(diszharmónia kép)

Disszonancia képnek nevezzük
azt a tudat által meghatározott,
és/de ide oda billegő idővonalak által
valószínűsíthető lehetséges képi formát,
– amiben a párhuzamos rétegekben,
az azonos információk hatására
létrejön az elcsúszás…
Valamennyi információjában
azt a képi meghatározást eredményezi,
– ami már nem az adott idővonal
lehetőség képeit vetíti,
hanem az emlékképhez kapcsolódva
hozza létre a vetítést
– egy új idővonalon visszafelé haladva…
A múltba megvalósult képeket
kiemelve és kivetítve..
Gondolati struktúrákban megjelenítve
és így disszonanciát okozva az idővonalakon,
a teremthetőség határait küszöbölve,
behatárolva…

Mit jelent az – hogy Jövőkép.. ?

Jövőképnek nevezzük
azt a vetíthető képi formát, struktúrát,
– ami a valóságok összegződéseiből létrehozható
lehetséges elemeket tartalmazza…
Minden formában, minden szereplővel..
Lényegi strutúraként
a jelenbe beemelhető formában eredményezi,
a mindenkori lehetséges
realitáson is túli eredményt,
– ill. valóság szövetet…
Ami a vetítő által is vetíthető
képkockákból áll össze, képi diaporámaként…
Megjeleníthető realitásként
és valóságként is áthozható…
A jövőkép függ a disszonanciától,
és a vetíthetőség forrásában
formájában átíródó jelen
képi struktúrálódásától..
Azaz a vetítők által tükrözött összképbe
összegződik ill. válik szét..
Lehetséges lehetőségként, az időbe,
a megfelelő idővonalon megjelenítve…

Mit jelent az – hogy Végpontkép?…

Az a struktúrálódása a valóság képnek,
– amikor a diában futó képrész
eseményszinten is váltható,
és tükrözi a tudat által
emlékpontokban meghatározott váltásait
ill. módosításait..
A módosítva futtatható lehetőség
illeszkedik az időbe meghatározott pontba,
– azaz beemelődik valóságként a jelenbe..

Mit jelent az – hogy Realitáson túli tér?..

Realitáson túli térnek nevezzük
azt a teret –
ahol a valóság átírhatóan szerepel
a kivetített összes forma
struktúrált másolataként,
egy összképbe rendeződve..
Ebből bomlik ill. válik szét
a szinteknek megfelelően a képi struktúra,
az idővonalakon megjelenítve..
Az adott rendszer szabályai által
realitásba rendeződve…
Ez a tér –
a 0 pont valóságmeghatározása
alapján jön létre…
Azaz tartalmaz minden olyan elemet,
ami valószínűsíthetően szerepelhet
az adott idővonal kivetítésében,
ill. megtörheti a behatárolhatóságát..
A jelen érzékelésében van szerepe,
hisz innen indulnak azok a képkockák
amiket a tudat már átírva megjelenít
ebbben a térben..
Összefüggéseiben
a végpont(ok) értékeihez kapcsolódik
– és a végpont képeit tartalmazza…

Mit jelent az – hogy Kvantumszint?…

Kvantumszintnek hívjuk
az univerzumnak azt a tudatossági mutatóját
– ahol a kvantumszint határozza meg a beépülő,
kvantumvilágokban és világokból tükrözhető
információt…
Arányában – egyenesen arányos
a mindenkori szinthez képest
a síkok fedésében,
– az összkép által sugározható értékekkel…
Így a valóság küszöbértékét felülírva
jeleníthető meg a sugárzott kép,
ill. dia…
A valóságok interferenciájában
válik szét,
a tükrözött részek kvantumszintjének
megfelelő vetítés…

Mit jelent az – hogy Tudatossági mutató?…

Tudatossági mutatónak nevezzük –
a tér azon szerkezetében lévő
és szerkezetét felépítő elemeket,
melyek a disszonancia ellenére is
önállóan képesek működtetni az egyéni
és kvantumszintről is lehozható információkat…
Közösen és együttműködve…
Mint építőkövek tartalmazzák
a valamennyi elindított variációt
– és a legoptimálisabb
fejlődési mutatót figyelembevéve,
rendszereződik a valóság kivetítése
ezáltal…
A kvantumszint az – ami meghatározza
az egyéni fejlődési mutatót és irányt…
Ami összességében képes átírni
az összes szint kivetítését
– és hozzájárulhat
egy teljesen új képi világ
ill. dia, képtár létrehozásához(ban)…

Avatar

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük