A test – lélek – szellem – tudat és az ebben áramló információs tér valamint a testen belüli makrokozmosz – mi intelligens rendszerében kódolt egészség és egészséges rendszerben áramló tér..

Mi a legegyszerűbb módja,
az energiapályák tisztításának
és az energia ellátás helyreállításának ?…

Ez egy olyan módszer,
ami a frekvencia irányultságával
és a rezgés tükröződésével van kapcsolatban..
Rezgő terek,
a test által is támogatott frekvencia tartományok,
mik a meridiánokon végig futva
kioldhatják az elakadást, ill. a blokkokat…
Ez egy olyan módszer,
mi a közeljövőben megmutatkozhat…
Meridiánok – meridiánokban futó információk,
mik az ego által futtatott programokat tárolják
ill. továbbítják, bekapcsolják az aktuális cselekvésbe…
Ezek a meridiánok
mindig más más lényegi formát generálva,
az ego által újra futtatják a programot..
Az ego egyéni és személyre szóló program,
ill. programozottság…
A kezelője utasításait követi – a kezelője a tudat…
Az ego – az energia koncentráltság(á)ból
(figyelem energia) tartja fenn a pozícióját…
Olyan, mint egy kapcsolási hálózat,
adatokat futtat és tárol…
A frekvencia amplitúdója határozza meg
az aktivitását, Pavlov reflexként működik…
A meridiánon átfutó,
idegi kapcsolódásokban futó program,
maga az ego által indított reakció program…
Mi az egyéni szinthez képest generálja benne,
az aktuális megélést ill. feldolgozást..
A meridiánokban futó
energia áramban összegződő információban,
rezgő tereket és átjárókat létesítve,
a testet átszőve…
Ha nem megfelelő az energia áramlás,
a program nem tudja futtatni
az eredeti programot, és így sérül…
Ha ezeknek a pályáknak az átjárhatósága
ill. energia ellátása rendeződik,
ismét az eredeti programként üzemel
– az eredeti program fut…
Az ego képes átalakulni,
ha a programozottsága
és az energia irányultsága változik,
de csak a tudattal, a tudatban képes felolvadni,
hisz a programot,
a tudat által meghatározott formában futtatja…
Minden érzésnek van egy energetikai
rezgés frekvenciája és lenyomata a testünkben…
Mi képes blokkolni ill. oldani,
= öngyógyító mechanizmus..
Ha össze kapcsolod
a megfelelő érzésen a megfelelő frekvenciát
és ezzel végig rezegteted,
az energia pályákon
a testedben lévő szerv tereidben
megváltozik az energia lefutása,
és megindul az áramlása oda vissza
a megfelelő rezgés frekvenciában…
Vannak különböző módszereitek,
de ezeknek együttes alkalmazása
egy új terápiát és lehetőséget tartogat számotokra…
Most külön vizsgáljátok
ezeket az összefüggéseket,
de együttes eredményében az új módszer az,
ami az áttörést meghozhatja..
Kristály gyógyászat,
programozás, elektromágnesesség…
– Meridián gyógyászat – DNS rés struktúrálódás,
– Holografikus gyógyászat – gyógyítás..
Ezeknek az alternatíváknak
az együttes alkalmazása hozhatja meg,
az igazi megértését annak az egységnek
és összefonódottságnak,
mi a test – lélek – szellem – tudat
és az ebben áramló információs tér..
Valamint a testen belüli makrokozmosz,
– mi intelligens rendszerében kódolt egészség,
és egészséges rendszerben áramló tér..
Az érzéseid tükrében
a testedben létrejövő makrokozmosz,
melyben az anyagok, molekulák rendeződése által,
tükörként, sejtstruktúrádban beinduló kölcsönhatása,
az elemeknek a rendeződése által kihat érzéseidre…
Érzéseid érzékelése által
a benned létrejövő molekuláris pályákon,
az elemek rendeződése
mindig az inger és az elvárásod…
A minket körülvevő világ
tiszta kristály szerkezetében,
minden értékben, ezek az érzések kapcsolódnak…
A különböző elemek, különböző rezgésen,
az érzés rezgésével rezonálva
csatlakoznak egymáshoz….
Az érzés intenzitása határozza meg
a csatlakozás erősségét,
kötését és beépülését, összeolvadását …
A rezgés minőségében csatlakozva,
a nyomelemek továbbítják az információs rezgést…
S így, új struktúrákat alakítanak ki
a szervezet sejt szintjén,
ez az információ rezeg az emberben….
A kristály szerkezetben kódolva
olyan információk,
mik a megfelelő információval kapcsolva
blokkolhatóak ill. kioldhatóak…
Minden amire Te gondolsz,
az a rezgésen és az információ cserén alapszik…
Erre épül az az út,
mire felépítheted az általad keresett témát…
Ez a nyomvonal – a bennünk élő makrokozmosz…
A sejt struktúrákban tárolt genenetikai információ
és az érzés rezgése ha találkozik, létrejön a tünet…
Amíg a két információs rezgés nem találkozik
az egyén tünet mentes,
de az információ(k) sejt szinten rezeg(nek)…
Ez az információ genetikailag öröklődik,
és az egyéni út függvénye és rezgése
indíthatja be a kapcsolódást..
Az érzés maga a töltés…

Az elvárás hogyan betegíti meg az embert ?…

Gondolatod hatalma, egod által szövi hálóját..
S Te magad vetíted
pókként elvárásod szerv tereidbe,
érzésed, elvárásod tükrében….
Elvárásod,
programként információban s hitrendszeredben
egodhoz kapcsolva valósítja meg mindazt,
mit érzésed rezgése képvisel…
S szerv tereidbe általa berezeg
gondolatodból születő érzésed…
S miáltal gondolatod szabad
s egod programként fut,
egod által, az érzés töltésében,
s gondolatod s figyelmed
energia koncentráltságában,
– a megvalósító erő és irány..
S ha egod irányultságában gondolatod felolvad,
a tükör tükröződéseként, szerv tereidbe,
ez téves információként eljuthat,
genetikai kódjaiddal kapcsolódhat….
S mi eddig benned szunnyadt,
összekovácsolódva az információval,
genetikai kódod érzésed töltésével
és egod válasz reakciójában,
elvárásod tükrében megjelenik…
A különböző érzések rezgése,
az érzés frekvenciájában
ha kapcsolódik a szív frekvenciájával,
képes információjával elindítani
egy másik információt…
Mi összhangba hozhatja és kiütheti, blokkolhatja,
a már megindult
régi rendszer által elindított folyamatot…
Ez a sejt újra strukturálódása által
átrendezi és további információval látja el
a test szöveti és idegi rétegeit
és újra kalibrálja abban a rezgésben
mi az elindító módosított érzés(ben)…
Az öngyógyítás képessége –
intelligens sejt rendeződés
és információjában áramló érzések….

Mi a szívfrekvencia –
és hogyan kapcsolódik az öngyógyítás mechanizmusához ?…

Tudatod forrásaival összekapcsolódó frekvencia áram,
mi szív tudatod és energiaközpontod örvénye…
Ezen a frekvencián futnak
oda és vissza az információk…
Térben és időben meghatározva
és kivetítve és megformálva valóságként…
Szívfrekvenciád a fordító…
Rezgésed váltja
a képi valóság tükröződését..
A szívfrekvencia iránya határozza meg mindazt,
mit valóságnak nevezel,
mit tudatod megformál
exponenciálisan felfejlődő képsorozatként…
Ez a frekvencia kapcsolódik szerv tereidben,
az összes sejt szinten zajló folyamatodhoz..
Mi ugyanolyan kivetítése a tudatnak,
mint amikor a valóságodat formálod..
Ugyanazon az érhálózaton fut keresztül
a frekvencia rezgésében,
polimer rendszerekben,
polimer struktúrákat létrehozva…
Ez a polimer tér,
a sejtmag információjával(hoz) kapcsolódó
információval kapcsolódik…
Sejt rés – sejt hézag..
DNS – rés strukturálódás –
amikor az információ által
egyidejűleg több helyen is,
ugyanaz a szintézis játszódik le
az egész rendszerben…
A különböző szintekhez képest is
egész információjában (fut) a tudat által…
A sejt tudat – mi információs halmazokat képezve
és tárolva, kódolja sejt szinten….
A különböző tudat szintek így kapcsolódnak,
információjukban áramoltatva az egészséget…
Se, Cu, Na – keveréke és oldódása
a szervezetben beindít egy olyan folyamatot,
miben az elektrolízis által
a molekulák szerkezete megváltozik..
S miben elektrolízis által
az elemek részecskéi felbontják
a körülöttük lévő atomi szerkezetet,
és a rés strukturálódás folyamán
az anyagi minőségben az elemek,
az új információ által
kezdenek viselkedni a szervezetben…
Sejt rés, hisztonok, új struktúrák..
Az elemek 3 spirális láncba helyezkednek el
összefonódva – a DNS által is információjukban…

Hogyan lehetne a lelki vagy szellemi energiánkat,
az öngyógyító mechanizmusként
a gyógyításra felhasználni – és hogyan ?…

Minden energia az érhálózaton keresztül
(meridiánok) kalibrálódik be,
ill. integrálódik a fizikai testbe…
A különböző frekvencia tartományok
erősítik ill. gyengítik az energia áramlását…
A rezgéssel összefüggésben
az érzések generátorként működtetik…
Szükséges hozzá a fizikai fókuszáltság..
Amivel irányítottá válhat az áramlás
és az áramlás által az információ….
Az energia minta lenyomatában
a test szöveteit ill. az idegi területeit érintő
érhálózaton jutnak oda és vissza ezek az energiák,
miközben lenyomatot (ujjlenyomat) információs képet
hoznak létre a különböző szerv térben..
Itt már az energia fókuszáltságán múlik,
hogy milyen erősségű a lenyomata az információnak..
Lelki energia =
az az esszencia energia koncentráltság
amivel érkeztél – amivel érkezel…
Ez az az energia –
ami benned áramlik születésedtől a távozásodig..
Lelki energiád segít az életben hozzá,
a különböző tapasztalati és érzelmi szál
kibontásához ill. feldolgozásához…
Ez az energia áramlik benned,
egy bizonyos koncentráltságban, egyedi mértékben,
a céljaid és utad tervéhez igazodva…
A lelki és szellemi energia,
egy bizonyos frekvenciatartományban
tud kapcsolódni és beáramlani,
s új információs energia lenyomattá alakulni…
Szellemi energia = maga a tudati energia…
A szívfrekvenciával kapcsolódik,
és így kapcsolódik és lép be
a fizikai test által elindított folyamatok
energetikai lenyomatában
és információjában rezgő terében,
a tér frekvenciáját rezgését megemelve
és átemelve a másik információs térbe..
Ez a tér kapcsolódik
a DNS – sejt struktúrájában ahhoz a kódhoz,
mely az egészség információjával
futtatja a térben tovább,
a DNS – rés struktúrálódása által az öngyógyítás
ill. az újraírás által az egészséges információt(kat)..
Sejt tudat, tudat tér és információs kód módosítás..
Ezt a teret, a genomok (rendszere alkotja) alkotják..
A genomokon keresztül fut az információ…
A genom,
maga a tudat tár (a sejt tudat tára)…
Ezek a genomok felveszik
a környezetük által tolmácsolt információt(kat)
és mint tudat tár raktározzák,
kódolják ill. átalakítják, programozzák….
A sejt térben információs képet hoznak létre,
holografikus információként s képként..
A sejt tudat táraként – akashaként…
Ez az információs tér hálózza be,
a szerv térben futó sejtmembrán
külső és belső tereit…
Itt hangolódnak össze
az információval ill. az információban
a sejt mag által tárolt adatok,
és kapcsolódnak az idegi lefutásukban
a citoplasmához és a hisztonokhoz
amik a DNS – sel is kapcsolódnak…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük